รายชื่อสมาชิก

ดร.ณรงค์ ตนานุวัฒน์
ดร.ณรงค์ ตนานุวัฒน์
ที่ปรึกษาเครือข่าย
บริษัท ดีเซ็นทริค จำกัด
กรรมการผู้จัดการ
พงศ์ศักดิ์ อริยจิตไพศาล
พงศ์ศักดิ์ อริยจิตไพศาล
ที่ปรึกษาเครือข่าย
-
ศราวุธ เลาหะวิสุทธิ์
ศราวุธ เลาหะวิสุทธิ์
ที่ปรึกษาเครือข่าย
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคเหนือตอนบน (DEPA)
หัวหน้าส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลอาวุโส
จุฑากรณ์ สัมปชัญญสถิต
จุฑากรณ์ สัมปชัญญสถิต
ที่ปรึกษาเครือข่าย
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ณรงค์ศักดิ์ ชัญญาวงศ์ศักดิ์
ณรงค์ศักดิ์ ชัญญาวงศ์ศักดิ์
ที่ปรึกษาเครือข่าย
วิทยาลัยเทคนิคลำพูน
แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ศิรเมศร์ อภิชัยวิโรจน์
ศิรเมศร์ อภิชัยวิโรจน์
ประธานเครือข่าย
Yes I Am Innovation
กรรมการผู้จัดการ
นพ.สกล บุญญประภา
นพ.สกล บุญญประภา
รองประธานเครือข่าย
Knowledge Centric
ที่ปรึกษา
ชวัลกิตติ์ จิตต์วราวงษ์
ชวัลกิตติ์ จิตต์วราวงษ์
ผู้ประสานงาน (CDA)
Crosswalk Agency
ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด
ศุภรนภัส เจนซิลีอูส
ศุภรนภัส เจนซิลีอูส
ผู้ประสานงาน (CDA)
Creative Chili
กรรมการผู้จัดการ
กร ภัคโชติพงษ์
กร ภัคโชติพงษ์
กรรมการ
iStartUp
ณัฐพงษ์ เจริญสุข
ณัฐพงษ์ เจริญสุข
กรรมการ
Home Guideline
ผู้จัดการฝ่ายการตลาด
นที แสง
นที แสง
กรรมการ
Makerspace Thailand
ผู้ร่วมก่อตั้ง
ปนิตา สิทธิเดช
ปนิตา สิทธิเดช
กรรมการ
Crosswalk Agency
ผู้อำนวยการฝ่ายครีเอทีฟ
ปริวัตร เขื่อนแก้ว
ปริวัตร เขื่อนแก้ว
กรรมการ
Thai Data Analysis
กรรมการผู้จัดการ
พัชรพงศ์ คูสุวรรณ์
พัชรพงศ์ คูสุวรรณ์
กรรมการ
Maker Asia
ภวิศ เกษสุข
ภวิศ เกษสุข
กรรมการ
20Scoops
ยุทธนา บัวเสน
ยุทธนา บัวเสน
กรรมการ
PranWorks
กรรมการผู้จัดการ
วิโรจน์ เย็นสวัสดิ์
วิโรจน์ เย็นสวัสดิ์
กรรมการ
Prosoft CRM
ศุภชัย ธรรมจันทร์
ศุภชัย ธรรมจันทร์
กรรมการ
Boxtel
กรรมการผู้จัดการ
สมนึก วิเศษธรรมรัตน์
สมนึก วิเศษธรรมรัตน์
กรรมการ
Coding Studio
กรรมการผู้จัดการ
สุจิน เกิดอาชาชาญ
สุจิน เกิดอาชาชาญ
กรรมการ
Datapro Computer Systems
กรรมการผู้จัดการ
สุรัสวดี สุทธิกุญชร
สุรัสวดี สุทธิกุญชร
กรรมการ
Paxfinder International
อธิศ ปทุมวรรณ
อธิศ ปทุมวรรณ
กรรมการ
Knowledge Centric
กรรมการผู้จัดการ
อนงค์ ดุกสุขแก้ว
อนงค์ ดุกสุขแก้ว
กรรมการ
Prosoft CRM
กรรมการผู้จัดการ
อภินันท์ ศิริโยธิพันธ์
อภินันท์ ศิริโยธิพันธ์
กรรมการ
Onsoft
กรรมการผู้จัดการ
อิทธิ อาจหาญ
อิทธิ อาจหาญ
กรรมการ
Synapse (Thailand)
เสนี มาลีพัตร
เสนี มาลีพัตร
กรรมการ
Win Broadband
กรรมการผู้จัดการ
ไกรพงศ์ ตาปัญโญ
ไกรพงศ์ ตาปัญโญ
กรรมการ
KNG Studio
กรรมการผู้จัดการ
ธนา วงษ์ตัน
ธนา วงษ์ตัน
สมาชิก
Trident Intelligence Service
กรรมการผู้จัดการ
สรณ์ภัสณ์ เทพรัตน์กตัญญู
สรณ์ภัสณ์ เทพรัตน์กตัญญู
สมาชิก
Trident Intelligence Service
พัฒนี ธรรมเขตต์
พัฒนี ธรรมเขตต์
เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือและดูแล
Northern Thailand Food Valley
หัสนัย ธรรมสังวาลย์
หัสนัย ธรรมสังวาลย์
เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือและดูแล
Northern Thailand Food Valley

กิจกรรมสมาชิก

  • ศึกษาดูงานสถานประกอบการที่มีการใช้องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีนวัตกรรม หรืออุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
  • ศึกษาดูงานสถานประกอบการของสมาชิกในกลุ่ม
  • การประชุมเพื่อเชื่อมโยง – แลกเปลี่ยนข้อมูลกันกับสมาชิกภายในกลุ่ม พร้อมกันกับจนท.กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

คุณค่าที่จะได้รับ

  • พบปะแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ แนวคิด และแรงจูงใจ ทั้งระหว่างสมาชิก ด้วยกันและพาร์ทเนอร์จากอุตสาหกรรมอื่น
  • มีโอกาสเพิ่มยอดขายจากการสนับสนุนจัดหาช่องทางการขายเพิ่มเติมโดยสมาชิกเครือข่าย
  • ได้สร้างการเชื่อมโยงกับเจ้าของธุรกิจรายอื่นๆ ในอุตสาหกรรม New S-Curve ด้วยกันจากวงสังคมของกลุ่ม

หากคุณเป็นคนทํางานด้านอุตสาหกรรมดิจิทัลมีเป้าหมายในการรวมศักยภาพ และสนใจเข้าร่วมกับ CMDH เครือข่ายคลัสเตอร์อุตสาหกรรมดิจิทัลเชียงใหม่ สามารถตรวจสอบรายละเอียดการสมัครได้ด้านล่าง

คุณสมบัติสมาชิก

  • เป็นผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมดิจิทัล
  • มีผลงานในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

ช่องทางการสมัคร

สามารถแนะนําตัวและแจ้งความจํานงเข้าเป็นสมาชิก โดยการฝากบอกผ่านสมาชิก CMDH ที่คุณรู้จัก หรือติดต่อผู้ประสานงานกลุ่มผ่านช่องทางต่อไปนี้

โทรศัพท์: 0878837296
Email: info@chiangmaidigitalhub.com
Facebook: ChiangMaiDigitalHub