เครือข่ายคลัสเตอร์ดิจิทัลเชียงใหม่

เราสร้างและเชื่อมโยงเครือข่ายคลัสเตอร์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของกลุ่มอุตสาหกรรม SMEs

CMDH ดำเนินงานภายใต้การผลักดันและสนับสนุนของ

ข่าวสารและกิจกรรม

Lanna Digital Tech Talk Show 2019

 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2562 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค […]

สร้างเครือข่ายและสานสัมพันธ์ในฐานะเจ้าบ้าน

วันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม ที่ผ่านมา ณ ร้าน Lumdee Te Khuad [...]

การประชุมเพื่อวางแผนยุทธศาสตร์ของกลุ่มในปี 2562

วัน พฤหัสบดี ที่ 16 สิงหาคม 61 ณ ห้าง Promenada ศูนย์ D [...]