เครือข่ายคลัสเตอร์ดิจิทัลเชียงใหม่

เราสร้างและเชื่อมโยงเครือข่ายคลัสเตอร์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของกลุ่มอุตสาหกรรม SMEs

CMDH ดำเนินงานภายใต้การผลักดันและสนับสนุนของ

ข่าวสารและกิจกรรม

สร้างเครือข่ายและสานสัมพันธ์ในฐานะเจ้าบ้าน

วันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม ที่ผ่านมา ณ ร้าน Lumdee Te Khuad [...]

การประชุมเพื่อวางแผนยุทธศาสตร์ของกลุ่มในปี 2562

วัน พฤหัสบดี ที่ 16 สิงหาคม 61 ณ ห้าง Promenada ศูนย์ D [...]

Digital Thailand Big Bang Regional 2018

งาน “Digital Thailand Big Bang Regional 2018” ระหว่างวั [...]